Bir şirketin ya da kurumun başka ülkeden bir ürün ya da madde alması işlemine ithalat denilirken, bir şirketin ya da kurumun kendi ürettiği ürünleri başka ülke kurum ya da şirketlerine satmasına ise ihracat denilmektedir.

kayda-bagli-ihracat-nedir.jpg

İhracat işlemlerinde ülkelerin ciddi anlamda kazanç sağlaması amaçlanmaktadır. Bunun yanında dışa bağlılığın azalması ve katma değer kazanılması içinde ihracat işlemlerinde bazı sınırlamalar bulunmaktadır.

İthalatta olduğu gibi ihracatta da hangi ürünlerin satılacağı ve nasıl ihraç edileceği gibi konular gümrük müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. İhracat işlemlerinde birçok farklı yöntem ve çeşit bulunmaktadır.

Hera Gümrükleme olarak ihracat işlemlerinde gümrük müsteşarlığı tarafından belirlenen yöntemler konusunda yetkili ve deneyimli ekibi ile şirketlerin ihracat işlemlerini doğru ve düzenli yapılmasını sağlamaktadır.

İhracat ile ilgili işlemlerde birçok farklı tür bulunmaktadır. İhracat işlemlerinde en çok kullanılan türlerin başında kayda bağlı ihracat gelmektedir. İlgili kanun ve yönetmelikler ile belirlenen mallar için yapılan işlemler bu ihracat türüne girmektedir.

Kayda Bağlı İhracat Nedir?

Gümrük müsteşarlığı tarafından ihracatı yapılacak malların bazıları için bazı kurallar belirlenmiştir. Bu amaçla ihracı gerçekleştirilecek olan ürünlerin kayıt altına alınması ve işlemlerinin bu şekilde yürütülmesi işlemlerine kayda bağlı ihracat denilmektedir. Kayda bağlı ihracat ile ilgili hangi malların bu ihracat türü kapsamında yapılacağı resmi gazetede yürürlüğe girerek uygulanmaya alınmaktadır.

İhracı yapılacak ürünler ile ilgili olarak gümrük müsteşarlığı tarafından bir liste yayınlanmaktadır. İhracatı kayda bağlı ürünler ile ilgili olarak yayınlanan tebliğ ile bu kapsamdaki ürünler ve bu ürünler ile ilgili olarak yapılacak işlemler belirlenmektedir.

İhracat yapan firmaların ihraç edeceği ürünler yayınlanan bu listede yer alıyor ise ihracat işlemleri ile ilgili olarak ilgili gümrük müsteşarlığına başvuru yapılması ve ihracatın kayıt altına alınması gerekmektedir.

İhracı Kayda Bağlı Mallar

İhracı kayda bağlı mallara ilişkin tebliğ tebliğ no: ihracat 2006/7 olarak yürürlüğe girmiş olup 2021/5 sayılı tebliğ ile güncellenmiştir. En son yönetmelik 4 Haziran 2021 tarih ve 31501 sayılı Resmi Gazetede 8 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İhracı kayda bağlı mallar ile ilgili olarak yayınlanan liste ile birlikte ihracatı yasak olan mallarda belirlenmektedir.

İhracatı kayda alınan mallar ile ilgili liste ve bu mallar ile ilgili yapılacak olan başvurular kordinatör olarak görevlendirilen Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince değerlendirilerek onaylanmaktadır.

Genel sekreterlik yapmış olduğu değerlendirmelerde kurumlardan ve şirketlerden gelen talepleri değerlendirerek uluslararası ticaret kanunları çerçevesinde kararını belirlemekte ve resmi gazetede yayınlayarak duyurmaktadır.

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi

İlgili kanun ile tebliğ edilerek düzenlenen ihracı kayda bağlı mallar bir liste halinde düzenlenmektedir. Genel olarak hazırlanan bu listedeki ürünler yurt içinde üretim ve tüketim dengesini koruyacak şekilde hazırlanmaktadır.

Hera Gümrükleme olarak ihracı kayda bağlı ürünlerin ihracatında hazırlanması gereken evraklar ve yürütülmesi gereken işlemler konusunda gerekli tüm işlemler ekibimiz tarafından yapılmaktadır. İhracı kayda bağlı ürünler listesi;

 • Desteleme ve fiyat istikrarı fonu prim kesintisine bağlı maddelerin ihracı,
 • Destekleme ve fiyat istikrarı fonu kapsamında ödemesi yapılan maddelerin ihracı,

Ülkemizde devlet destekli kredi karşılığında kurulan tesislerinin kredi bedellerinin bir kısmının mal karşılığında ödenmesine ilişkin özel hesaplara bağlı malların ihracatı,

 • Rusya federasyonu ve ülkemiz arasında imzalanan doğalgaz anlaşması kapsamındaki malların ihracı,
 • Ülkemize yapılacak ithalata ilişkin kısıtlama yapan ülkelere yapılacak ihracata ilişkin ürünlerin ihraç işlemleri,
 • Birleşmiş milletler kanunun kapsamında yaptırım uygulanan ülkelere ve yaptırım kapsamındaki maddelere ilişkin ihraçlar,

10/06/2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında sertifikayı haiz mallara ait ihraç işlemleri,

 • Herhangi bir işlem görmemiş zeytinyağı veya işlem görmüş varilli zeytinyağı ihracatı,
 • Meyan kökü,
 • İşlem görmemiş ham lületaşı ve taslak halinde pipo,

Ozon tabakasının korunmasına dair viyana sözleşmesi ve bu sözleşmenin alt protokolleri kapsamındaki malların sözleşmeye taraf olan ülkelere ilişkin yapılacak olan malların ihracı,

 • İşlem görmemiş torba, çuval veya varil içindeki zeytin,
 • İşlem görmemiş orjinal bağırsak,
 • Canlı koyun, canlı kıl keçisi ve her türlü büyükbaş hayvan,
 • Dökme halde bulunan kapya biber,
 • Fermantasyonu tamamlanmamış ham zeytin,
 • Blok halinde mermer tabakalar,
 • Çimento ve klinkler,
 • Kornişon salatalıklar,
 • Buğday, mahlut, karabuğday ve çavdar melezi,
 • Mercimek ve arpalar,
 • Kromlu deriler,
 • Haşhaş tohumu,
 • Her türlü orman ağacı tomrukları,
 • Mısır ve arpa kırıkları ve buğday kırıkları,

gibi ürünler ihracat işlemlerinde kayda bağlıdır. Bu ürünlerin ihracat edilmesi istenildiği zaman ihracat öncesinde gerekli belgeler hazırlanarak ihraç işlemlerini yapacak olan müsteşarlığa bildirilmelidir.

Yapılacak olan bildirimler sonrasında gerekli izinlerin alınması ile ihracat işlemleri yapılabilmektedir. Hera Gümrükleme olarak yukarıda sayılan malların ihracat işlemleri için gerekli tüm süreç titizlikle takip edilmektedir.

İhracat ve Gümrükleme Süreçlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Yapılması Gerekenler

İhracat ve gümrükleme oldukça önemli olan bir konudur. İhracat işlemlerinde hazırlanması gereken belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması ihracat için onay alınma sürecini kısaltmaktadır. Bu sayede ihraca tabi olan ürünlerin daha kısa sürede ithal edilmesi sağlanmaktadır. İhracatı bağlı olan ürünlerin ihraç edilmesi öncesinde en az doksan gün önce gerekli belgeler ve numuneler hazırlanarak ilgili müsteşarlığa başvuru yapılması gerekmektedir.

İhracatı kayda bağlı ürünlerin kayıt süreçlerine dikkat edilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması konusunda Hera Gümrükleme tüm süreçleri takip etmektedir. Bu süreç kapsamında gerekli tüm dökümantosyon ve takip süreçleri ekibimizce yapılmaktadır.

Bu sayede hazırlanması gereken tüm belgeler doğru ve eksiksiz olarak hazırlanarak ihracata ilişkin gerekli onaylar ve izinler hızlı ve kolay bir şekilde alınabilmektedir. İhracat işlemlerine ilişkin olarak her türlü süreç ile ilgili olarak ekibimize ulaşım sağlayabilirsiniz.

0%