Faaliyet, sürekli artan genişleme ve dış pazarlara yönelme bağlamında, şirketlerin ticareti, üretimi, yönetmelikleri ve yükümlülükleri hakkında bilgi gerektirir. İthalat danışmanlığı sistemi, iç kapasite ve becerilerinizden yararlanırken, riskleri ölçerek işinizi geliştirmek için en iyi alanları seçmenize yardımcı olmaktadır. Bu konuda Hera Gümrükleme ithalat danışmanlık hizmetlerimiz çok geniş bir alanı kapsamaktadır.

İthalat Danışmalık Hizmetleri

Dış ticaret operasyonlarının doğru yönetilmesi için temel öneme sahip olan uluslararası ticarette ithalata başlamak istediğinizde uygulamanız gereken farklı temel adımları sunmaktayız. İthalat işlemlerini hukuka uygun bir şekilde yönetmek ve işlemek için ekonomik operatörü doğanın ilgili yönleri hakkında eğitmekteyiz.

Uluslararası kapsamdaki alım ve satımlarla ilgili olarak vergi ve mevzuat hükümlerine geniş kapsamlı sahip olan Hera Gümrükleme ithalat işlemlerine profesyonel analiz işlemleri yapmaktadır.

İthalat İşlemlerinde Kaliteli Hizmet

Farklı ülkeler arasında ticareti yapılan mal ve hizmetlerin hacmi, doğrudan yabancı yatırımla birlikte uluslararası ticaret hacmini belirlemektedir. Bu konuda yurt dışından yapılan ithalat işlemleri geniş bir alanı kaplamaktadır.

Hera Gümrükleme ithalat danışmanlık hizmetlerinde malların ana varış ve menşe ülkelerine, satılan ve satın alınan mallara ve uluslararası konumlandırmalarını detaylı bir şekilde kaliteli danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu kapsamda ithalat ve ihracat uluslararası düzeydeki göreli ağırlığı çok kapsamlı bilgiye ve deneyime ihtiyaç duymaktadır. Hera Gümrükleme uzman ekibi ile her konuda fayda sağlamaktadır.

İthalat Danışmanlığında Uygulamalar

Hera Gümrükleme, ithalat işlemleri, belgeleme işlemleri, tarife oranlarının düşürülmesine dair süreç ve ve ürün ihtiyaçları, uygunluk geliştirme ya da malların ithal edilmesi konusunda pazar araştırması kolaylıklarını müşterilerine planlı ve programlı olarak sunmaktadır.

İthalat danışmanlık hizmetleri; şirketlere bilgi edinme ya da kendini geliştirme ile birlikte çok güçlü bir destek oluşturmaktadır. Aynı zamanda dış ticaret konusunda da kritik yasal unsurları çevreleyen eğitimler ve prosedürler de sağlanmaktadır.

İthalat Gümrükleme Hizmetleri

Gümrükleme, herhangi bir ülkeye ve ülkeden ithalat ve ihracat sürecinin geçtiği en önemli aşamalardan biri olarak kabul edilir. Bu konuda gümrük işlemlerinde, gümrükleme yasaları, ülkeler arasındaki anlaşmalara ve ithal ve ihraç edilen ürünlerin türlerine ve bu ülkelerdeki ekonomi üzerindeki etkilerine bağlı olarak ülkeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir.

Bu konuda Hera Gümrükleme deneyimli gümrük müşavirleri ile en profesyonel gümrük hizmetlerini sunmaktadır. Hem evrak hem de prosedür kısmında büyük bir fayda sağlamaktadır.

Bu kapsamda o ülkeden ithal edilecek ürünle ilgili işlemlerin yürürlükte olan kanun ve de koşullara göre tamamlanması ve işlemin herhangi bir işlem yapılmadan tamamlanmış olduğunu garanti eden belgeleri sağlamaktadır. Bu konuda müşterilerinin ithalat konusunda engel veya sorunları varsa vergilerini ödeyerek, ürünlerin yerel pazarda ticaretinin yapılabilmesini sağlamaktadır.

Gümrük İthalat İşlemlerinde Deneyim

Hera Gümrükleme, ülkelerdeki dış ticareti düzenleyen kanunları bilen, her bir malın o ülke kanunları ile ilgili özelliklerini ve hangi belge, evrak ve sertifikaların yetkililere sunulması gerektiğini deneyimleyen çok güçlü bir danışma firması olmaktadır.

Aynı zamanda ithalat gümrük işlemlerinde gümrükleme sürecini olması gerektiği gibi tamamladıktan sonra, ihracat veya ithalat sürecini herhangi bir engel olmadan tamamlamaktadır. Gümrükleme hizmetlerinde çoğu zaman lojistik çözümler ve aynı ülke içinde nakliye hizmetleri, her türlü malın depolanması, paketleme ve diğer hizmetler gibi destekleyici hizmetler de sunmaktadır.

Gümrüklemede İthalat Danışmanlık Hizmetlerinin Önemi

Gümrük hizmetleri kapsamında, malların ülke yasalarına uygunluğunu sağlanmak ve mal sahibi ile o ülkedeki resmi makamlar arasında aracı görevi gören Hera Gümrükleme deneyim sahibi bir firma olmaktadır. İthalat veya ihracat sürecini tamamlamak için gerekli tüm belgeleri hızlı bir şekilde verir, bu da gümrükleme sürecini sorunsuz bir şekilde hızlandırır.

Bu konuyu kolaylaştırmanın yasal yollarını bilerek vergilerin maliyetini düşürür. İthalat sürecini eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde tamamlamak için gerekli belgelerden bahsederken, ülke şartlarının ve eşyanın cinsinin getirdiği hususlara göre işler değiştirir.

İthalat Lojistik İşlemleri Hizmetleri

Genelde ithalat işlemlerinde ülkelerin ihtiyacı olan ürün analizini yapan gümrükçü, yükün veya gümrük işlemleri yapılacak geminin gemiye varmasından sonraki işlemlere de vakıf olmaktadır. Bu konuda konteynerleri boşalttıktan sonra gümrük müşaviri konteynerleri gemi şirketinden teslim almak için izin belgesini hazırlar.

Aynı zamanda malın cinsine göre gümrük vergilerinin belirlenmesi için ticari faturaları, menşe şahadetnamelerini ve paketleme kurallarını da düzenlemede destek sağlar. Gümrük İdaresi, faturaların gümrüğe ibrazından sonra, eşyanın gümrük müşavirinin sunduğu belgelere uygunluğu ve uygunluğu için bir müfettiş gönderir ve buna göre ödenecek gümrük vergisinin değeri belirlenir.

Gıda maddeleri gibi bazı mal türlerinde denetçi, numunelerin bu konuda uzmanlaşmış bir laboratuvara gönderilmesini, test edilmesini, onaylanmasını ve belirtilen özelliklere uygun olduğundan emin olmasını ister. Bu süreçlerde Hera Gümrükleme en profesyonel hizmetleri sunmaktadır.

İthalat İşlemlerinde Evrak Hizmetleri

Genelde ithalat işlemlerinde gerekli olan belgeler, ülkeye göre farklılık göstermektedir. Çünkü tüm ülkelerin uymayı kabul ettiği bazı prosedürler vardır. Bazı ülkeler bu prosedürleri arttırır veya değiştirir. Sağlık sertifikaları konusunda hemen hemen tüm ülkeler hemfikirdir, ancak bazı ülkeler bazı ürünler için (ISO) sertifikası ve diğerleri gibi belirli kalite sertifikalarını şart koşmaktadır.

Bu konuda Hera gümrükleme bu konuda da en uygun hizmet ve deneyimi sağlamaktadır. Ayrıca helal sertifikası, İslam ülkelerinde gerekli olan en önemli sertifikalardan biridir. Temel olarak gıda alanında gereklidir. Bu konuda da müşterilere gerekli evraklar sağlanmaktadır. Genellikle Hera Gümrükleme, ithalatçı tarafından sağlanması gereken ve en önemli olan belgeleri ülke yasalarına göre sağlamaktadır.

Aynı zamanda ithalat sürecini tamamlamak için gerekli prosedürlerin yanında tüm bu gerekli sertifikalara da aşinadır. Gümrükleme işlemini gerçekleştirmek için vekaletname, ek olarak ithalat lisansı, ithalatçı şirketin lisansları vb. evrakları da ayarlamaktadır.

0%