Konteyner yük taşımacılığı günümüzün aranan hizmetleri içerisinde yer almaktadır. Çok sayıda firmanın bu hizmet ten yararlanarak işlerini yürüttükleri bilinir. Tabi hizmetin büyüklüğü düşünüldüğü zaman güvenilir adreslerden şaşmamak gerekiyor.

Bunun yanında konteyner yük taşımacılığı belirli kurallar dahilinde profesyonel şekilde yapılmaktadır. Yüklerin son derece güvenli ve kolay bir şekilde taşınması ile süreç tamamlanır. Aynı zamanda bu taşımacılık sayesinde maliyet belirli bir seviyede düşmektedir.

Konteyner Yük Taşımacılığı Nedir?

Konteyner yük taşımacılığı, yüklerin konteyner yardımı ile taşınma işlemine verilen addır. Özellikle uluslararası lojistik alanında oldukça etkin olarak kullanıldığı bilinir. Tabi konteynerlerin standart yapıları olduğu gibi özel türleri de bulunmaktadır.

Burada önemli olanın yükün içeriğidir. Yani taşınacak olan yüke göre konteyner hizmeti verildiği görülmektedir. Kullanılan konteyner sayesinde sonuç almanın son derece kolay olduğunu söyleyebiliriz. Taşıma işlemi profesyonel bir süreçle uygun koşullar altında sağlanmaktadır.

Lojistik sektöründe konteyner yük taşımacılığı ayrı bir öneme sahip olarak bilinir. Özellikle daha fazla ürünü uygun bir maliyetle taşımak bu yolla mümkün olur. Ayrıca taşıma işleminde yüksek düzeyde bir güven olması müşterileri memnun etmektedir.

Konteyner Yük Taşımacılığının Avantajları

Konteyner taşımacılığının avantajları olduğu için sıkça tercih edildiği görülmektedir. Bu avantajları elde ederek lojistik alanında yaşadığınız sorunlara çözüm bulabilirsiniz. Ayrıca konteyner taşımacılığı çok sayıda yük türünde işe yaramaktadır. Bununla birlikte kara yolu, hava yolu ve daha birçok taşıma türü bulunur. Ancak konteyner taşımacılığı bunlar içerisinde daha çok ilgi görmektedir. Konteyner yük taşımacılığının avantajları şöyledir;

 • Tek seferde yükleme yapma şansı.
 • İstifleme işleminin az olması.
 • Yükün zarar görme ihtimali düşer.
 • Lojistik süreci kısalır.
 • Zamandan önemli oranda tasarruf sağlanır.
 • Yükleme ve boşaltma işlemleri daha uygun koşullarda yapılır.
 • Bozulma ihtimali olan yüklerin daha güvenli şekilde taşınması sağlanarak bozulmanın önüne geçilir.
 • Yüklerin dış etkenlerden zarar görmesi engellenir.

Konteyner yük taşımacılığı özellikle sahip olduğu geniş avantajlar nedeniyle tercih edilmektedir. Firmaların bu yolla taşıma ihtiyaçları karşılanırken hiçbir problem olmadan sürecin tamamlanması sağlanır. Ürün tipine göre konteyner seçilmesi sonucunda tüm avantajlar kolayca elde edilmektedir.

Konteyner Yük Taşımacılığı Süreci Nasıl İşler?

Konteyner yük taşımacılığı sürecinin en başında müşteri talepleri gelmektedir. Taşıma işleminin konteyner ile yapılmasını isteyen firmalar ön görüşme yaparak talepte bulunurlar. Bunun ardından ise detaylar görüşülür ve fiyat belirlenir. Böylelikle konteyner yük taşımacılığının yapılışı başlar. Özellikle düşük maliyet ile daha fazla ürün taşınarak büyük faydalar elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Uluslararası taşımacılık alanında konteyner desteği son derece önem arz eder. Uzun yıllardır kullanılan bu yöntemin daha kolay hale geldiğini söylemek ise yanlış olmaz. Çünkü teknoloji geliştiği için imkanlarda daha iyi bir konuma gelmiş oldu. Böylelikle konteyner yük taşımacılığını tercih eden kitlenin memnuniyet oranı artmıştır.

Konteyner Yük Taşımacılığı Fiyatları

Lojistik sektöründe her türlü taşıma işlemi kendine göre fiyatlandırılır. Yani taşıma yönteminde yer alan özelliklere göre fiyatın değişme şansı olduğu görülmektedir. Konteyner yük taşımacılığı içinde sabit bir fiyat vermenin zor olduğu görülmektedir. Çünkü fiyatların müşterilerin ihtiyaçlarına göre belirlendiği dikkat çekmektedir. Ayrıca yükün içeriği, gideceği konum ve bunlara benzer özellikler fiyata etki etmektedir.

Konteynerler genelde sabit büyüklükte ve özellikte olmaktadır. Ancak bazı yüklerin farklı konteyner türleri ile taşınması gerekebilir. İşte bu durumda farklı tipte birçok konteyner olduğunu görmek zor değildir. Burada yükün daha doğru ve uygun şartlar altında taşınması esas alınır. Bu doğrultuda seçilen konteyner, taşımanın müşterinin isteklerine yanıt vermesini sağlamaya yönelik olur.

Konteyner Yük Taşımacılığı Neleri Kapsar?

Konteyner yük taşımacılığı dünyanın her yerinde tercih edilmesi ile bilinir. Kapsamı geniş olduğu için popüler hale geldiğini görmek zor değildir. Ayrıca yük taşımacılığı için konteyner tercih etmek her zaman yararlıdır. Bu yararlar müşterilere uzun vadede ciddi kazançlar sağlamaktadır. Özellikle konteyner ile taşıma yapılması mümkün olan ürün grupları bir hayli fazladır. Konteyner yük taşımacılığı genel olarak şu ürün gruplarını kapsar;

 • Tekstil ürünleri.
 • Beyaz eşya.
 • Tarımsal malzemeler.
 • Tehlikeli maddeler.
 • Sanayi ürünleri.
 • Hammaddeler.

Konteyner yük taşımacılığı denildiği zaman akla ilk olarak yukarıda yer alan ürünler gelir. Ancak bu yöntemle daha birçok ürünün taşınma şansı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bunun yanında hangi ürün grubu olursa olsun güvenin öncelikli olduğunu söyleyebiliriz.

Konteyner Yük Taşımacılığı İle Memnun Edici Sonuçlar

Taşıma alanında konteyner yük taşımacılığı doğru bir seçim olacaktır. Özellikle yükün güvenilir ve pratik olarak taşınması bu yöntemle mümkün olur. Geniş lojistik hizmeti çerçevesinde sonuçlar her zaman memnun edici olarak dikkat çekmektedir.

Konteyner ile yük taşıma işleminin sistemli olarak yapılması müşterilerin yararına olan bir durumdur. Bu sayede büyük veya sıkıntılı yükler bile oldukça rahat bir şekilde adresine ulaştırılmaktadır.

Konteyner Yük Taşımacılığında Hera Gümrükleme Farkı

Yük taşımacılığının kolay bir iş olmadığını söylemek doğru olur. Böyle bir hizmet için gerekli koşulların sağlanması ve yeterli personelin görevli olması gerekir. Bu konuda Hera Gümrükleme ismi ön plana çıkmaktadır. Buradan alacağınız hizmet kalite ve güven açısından oldukça memnun edicidir. Bundan dolayı konteyner yük taşımacılığı günümüzün ilgi çekici hizmetlerinin en başında yer alır.

Uluslararası ticaretin firmalara olan getirisi son derece fazladır. Bu nedenle hizmetin her aşaması dikkatle yapılmaktadır. Ayrıca konteyner taşımacılığı yaparken kullanılan personelin profesyonel ve tecrübeli oldukları bilinmektedir.

Doğal olarak tüm taşıma sürecinin olması gerektiği şekilde gerçekleşme şansı doğmaktadır. Hera Gümrükleme'yi tercih ederek kargolarınızın ve yüklerinizin arzu edilen zamanda yerine ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.

0%